Hoppa till textinnehållet

Huvudkolumn

DirektPress Publishing

DirektPress Publishing producerar tidningar på uppdrag av sina kunder.

 
Kärnverksamheten ligger i produktion av redaktionellt innehåll och i förekommande
fall annonsförsäljning.Tillsammans med våra partners erbjuder vi även tryck och distribution.
 
Vi tillgodoser kundens behov av att kommunicera ett budskap genom redaktionella
tidningar/bilagor av hög kvalitet. Den redaktionella miljön ger kundens budskap
en trovärdig inramning och är en god grund för kunden att i sin tur bygga relationer,
positionera sitt varumärke och driva försäljning.
 
Vi erbjuder även e-tidning till kundens hemsida. Materialet erbjuds också som
artiklar som publiceras som webbsidor integrerade med resten av innehållet på
företagets hemsida.
 
Vårt erbjudande 
 
Vi erbjuder en bred kompetens inom området tidningsproduktion. Vårt erbjudande
omfattar hela processen från att hjälpa kunden att identifiera sitt budskap till
produktion av text och bild, formgivning av redaktionellt innehåll, till
annonsförsäljning, tryck och distribution.
 
DirektPress Publishings styrka är företagets unika kombination av journalistisk
kompetens och djupa förståelse för kundens affärsmässiga och kommunikativa behov.
De distributionskanaler vi erbjuder är ytterligare något som särskiljer oss från
våra konkurrenter och gör att kunden kan nå sin specifika målgrupp på ett enkelt
och effektivt sätt.
 
Välkommen med din förfrågan!Jan Larsson
Chef affärsområde kundtidningar inom DirektPress
Mob: 0702-41 79 95
Fax: 031-49 54 00
jan.larsson@gbg.direktpress.se
www.dppublishing.se

Extrakolumn

 

Lokala nyheter från 
DirektPress tidningar