Hoppa till textinnehållet

Huvudkolumn

Publicerad 2012-03-09 Skriv ut Tipsa en vän

Carema hotas av vite

Östermalms stadsdelsförvaltning tycker inte att Carema rättat till bristerna på Linnégården tillräckligt snabbt.
Nu hotar de företaget med vite på hundratusentals kronor om problemen inte åtgärdas genast.

Efter flera allvarliga skandaler på Linnégården i början av året krävde stadsdelsförvaltningen omfattande åtgärder av Carema. Åtgärderna innefattade bland annat verksamhetens organisation, bättre samarbete med förvaltningen, kontaktmannaskap och schemaomläggning.
Carema lämnade snabbt in en åtgärdsplan, bytte ut ledningen på äldreboendet och lovade omedelbar förbättring.
Nu har det gått en och en halv månad utan att företaget kommit tillrätta med bristerna och stadsdelsförvaltningen hotar med vite.
– Vi är inte nöjda med vad de åstadkommit. Vi hade velat se att de satt in större resurser från början för att snabbt få ordning på verksamheten, säger Marianne Snell, chef för äldreomsorgen på Östermalm.

Dålig dokumentation
Bristerna gäller framförallt schemaomläggningen och den sociala dokumentationen.
– De dokumenterar, men inte tillräckligt. Det är också viktigt att all personal vet hur de ska dokumentera, och det vet de inte, säger Marianne Snell.
De boende har inte heller fått den ”egentid” de utlovats av Carema.
– Varje boende har rätt till en viss tid som de själva bestämmer över tillsammans med sin kontaktman. Det kan handla om att ta en promenad eller att hitta på något. Det har det inte fått, eller så har egentiden inte dokumenterats, säger Snell.
Om inte Carema skickat in en rapport till förvaltningen innan den 9 mars, och åtgärdat bristerna senast den 14 mars kommer förvaltningen att dra av 5 procent på månadsersättningen till företaget.  Carema kommer också vara tvungna att betala 10 000 kronor i veckan i vite till dess att bristerna är åtgärdade.
– Från förvaltningens sida hoppas vi att Carema bättrar sig. Vi vill ju att Linnégården ska bli ett bra ställe för de boendes skull, säger Snell.

Vill ur avtalet
Stefan Nilsson (MP), vice ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd hoppas att hotet om vite kommer att leda till att staden säger upp kontraktet med Carema.
– Att ta sig ur ett avtal är lättare med ett vite, och vi vill att man ska ta sig ur det här nu. Helst vill vi att man bryter kontraktet under våren. Vi tycker att det är för riskabelt för de boende att Carema fortsätter driva Linnégården, säger han.

Kommentarer

(2) Visa senast först
 1. 1
  Per-Ola Larsson 2012-03-11 15:02:03 Anmäl

  Vanvård på Linnégården m fl äldreboenden

  Vitet är inget hot mot Carema. Alliansregeringen skärpte socialtjänstlagen 2010: : "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service" Carema uppfyller inte kraven! Det rimliga är att ÖSN nu föreslår Kommunstyrelsen att bryta med Carema & uppdra åt stadsdelsdirektören att förbereda uppsägning av övriga äldreboenden som drivs av rikskapitalbolag samt tillsammans med pensionärsorganisationerna och Landstinget utreda hur äldreomsorgen ska drivas i egen regi med kvalitet.

 2. 2
  Per-Ola Larsson 2012-03-11 15:04:20 Anmäl

  Vanvård på Linnégården m fl äldreboenden

  Vitetär inget hot Alliansregeringen lagen 2010: : "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra". Carema uppfyller inte detta! Det rimliga är att ÖSN nu föreslår Kommunstyrelsen att bryta med Carema .Uppdra åt stadsdelsdirektören att förbereda uppsägning av övriga äldreboenden som drivs av rikskapitalbolag samt tillsammans med pensionärsorganisationerna och Landstinget utreda hur äldreomsorgen ska drivas i egen regi med kvalitet.

Skriv kommentar

  Jag godkänner villkoren (Läs villkoren här)

Tipsa en vän

Detta är en utskrift från ostermalmsnytt.se

Postadress: Box 5290, 102 46 Stockholm
Besöksadress: Vallhallavägen 184
Tel vxl: 08-545 870 70
Fax: 08-545 870 89
E-post: info@direktpress.se

Annons