Hoppa till textinnehållet

Huvudkolumn

Surahammars kommun hotas av framtida pensionsbomb

Svenska kommuner har pensionsskulder på 216 miljarder kronor enligt en undersökning gjord av Skandia Liv. Pensioner som är intjänade före 1998 är oftast redovisade utanför balansräkningen vilket innebär att kommunens pensionskostnader uppkommer först när pensionen börjar betalas ut.

En förklaring till den stora och växande pensionsskulden är den kraftiga ökningen av antalet anställda under 70- och 80-talen och under den kommande tioårsperioden kommer antalet pensionstagare fördubblas i och med att den stora gruppen fyrtiotalister går i pension.
Pensionsutbetalningarna beräknas nå sin kulmen runt 2025 och riskerar då att tränga undan annan verksamhet samtidigt som antalet äldre pensionärer, 85+ blir betydligt fler än idag och äldreomsorgskostnaderna kommer att ökar kraftigt.
Surahammars kommun är en av de kommuner i Sverige som har lägst soliditet, det vill säga långsiktig betalningsförmåga.

Ingen strategi ännu
Christina Sandin, ekonomi-chef på Surahammars kommun, säger att man inte har någon direkt strategi för hur problemet med pensionsskulderna ska lösas.
– Det finns delade meningar om hur allvarligt problemet är. För närvarande prioriterar vi verksamheterna och får vi pengar över kan vi amortera mer på våra lån, det tror vi är viktigare just nu säger Christina.
– Det är förstås inte jätteroligt att tänka på skulderna men jag tror att problemet trissas upp, på något vis kommer det att lösa sig.  Vi kan börja koncentrera oss på att finna lösningar på detta om något år.

Kommentarer

(0) Visa senast först

Skriv kommentar

  Jag godkänner villkoren (Läs villkoren här)

Tipsa en vän

Detta är en utskrift från Västerås Tidning

Postadress: 722 11 Västerås, Öppet: 8-17, Lunch: 12-13
Besöksadress: Norra Källgatan 17
Tel vxl: 021-30 46 00
Fax: 021-30 46 08

Annons

Extrakolumn

Onsdag

HELG

/Global/V%c3%a4ster%c3%a5stidning/Banners/kvinnalinkfeb17.jpg
/Global/V%c3%a4ster%c3%a5stidning/Banners/businesslink3.png
/Global/V%c3%a4ster%c3%a5stidning/Banners/Lunchguiden-1512.jpg
/Global/V%c3%a4ster%c3%a5stidning/MArknadsplatsen/Marknadsplatsen-1512.jpg

/Global/V%c3%a4ster%c3%a5stidning/Banners/RAM-panel/Appen4.jpg
/Global/V%c3%a4ster%c3%a5stidning/Banners/RAM-panel/RAMpanel.jpg
/Global/V%c3%a4ster%c3%a5stidning/Banners/Tidningsst%c3%a4ll/Tidningssta%cc%88ll.jpg