2018-10-11

DirektPress engagerar Petter Beckman för projektet #EttStockholm

DirektPress ser behovet av en bred satsning för att tillsammans med externa partners försöka minska polariseringen och motverka segregationen inom stor-Stockholm och har engagerat Petter Beckman som projektledare för satsningen ”Initiativ för Ett sammanhållet Stockholm” (#EttStockholm).

-  Petter har stor erfarenhet av redaktionella projekt. Han har dessutom ett brinnande intresse och stor passion för lokaljournalistikens betydande roll och stora möjligheter i det lokala samhället, säger Patrik Vincent vice VD för DirektPress. 

-  Jag är väldigt nöjd med att kunna finansiera Petter som projektledare i satsningen ”Initiativ för Ett sammanhållet Stockholm´ (#EttStockholm). Projektet har hög prioritet hos oss och tidsmässigt engagerar vi Petter på halvtid med start 15 oktober. Den andra halvtiden kommer Petter fortsatt att vara VD och ansvarig utgivare för DirektPress-tidningarna SkärholmenDirekt, BotkyrkaDirekt och HuddingeDirekt. Jag är övertygad om att projektet också kan spela en viktig roll för DirektPress ambitioner att bidra till ett förbättrat samhällsklimat i stor-Stockholm, säger Roland Tipner, VD för DirektPress. 

-  Det är lite av en dröm att nu kunna jobba med ett projekt som kan komma att bli en viktig katalysator och ta fram nya kommunikationsgrepp som syftar till att göra Stockholm till en tryggare, öppnare och mer attraktiv stad för alla, att få stan att fungera ännu lite bättre, säger Petter Beckman.    

 

Fakta om DirektPress

DirektPress ger idag ut 39 gratisutdelade lokala nyhetstidningar med en samlad upplaga på över 1,2 miljoner exemplar varje vecka. Tidningarna täcker hela Stockholm stad och stora delar av Stockholms Län. Men också Enköping, Västerås, Uppsala och Göteborg.

 

KONTAKT
Roland Tipner VD DirektPress 070-815 80 01 (roland.tipner@direktpress.se)
Patrik Vincent, Vice VD DirektPress, 070-586 13 08 (patrik.vincent@direktpress.se)
Petter Beckman, Projektledare DirektPress, 070-454 78 62 (petter.beckman@direktpress.se)